Witamy na forum Zapraszamy do rejestracji!
  • Logowanie:

ROBYG S.A. - Young City, Warszawa, Bemowo,

Reklama
Drogi uzytkowniku, proszę nie wyłączaj reklamy, pozwala utrzymać forum. Dziękuję.
 
Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 50 Głosów - 2.6 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Brak zabezpieczenia w prospekcie
15-07-2016, 22:29
Post: #1
Brak zabezpieczenia w prospekcie
Witam

Przymierzam się do kupna mieszkania w tej inwestycji ale niepokoi Sad mnie taki fakt, że nie ma praktycznie żadnej ochrony dla środków wpłacanych przez nabywce. W prospekcie napisane jest że rachunki powiernicze otwarty i zamknięty nie dotyczą tej inwestycji oraz brak gwarancji instytucji finansowej gwarantującej zwrot środków nabywcy lokalu w razie nieprzeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie - Brak zastosowania

Czy warto sie tym martwić?? proszę o opinie osób które kupiły w tej inwestycji mieszkanie...
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
18-07-2016, 07:27
Post: #2
RE: Brak zabezpieczenia w prospekcie
Witam,
nie znam się do końca na przepisach ale...
1. APM nie obowiązuje nowa ustawa, ponieważ formalnie rozpoczął swoją inwestycję przed terminem wejścia jej w życie.
2. Budynek jest wybudowany.
3. Na realizację inwestycji APM zaciągnął kredyt w banku - po podpisaniu umowy i wpłaceniu (zadatku, określonej umową kwoty) otrzymuje się z banku promesę informującą, iż z chwilą wpłacenia kwoty całkowitej dany lokal będzie zwolniony i odłączony od hipoteki całej inwestycji.
Nie widzę więc zagrożeń...
Pozdrawiam
W.K.
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
19-07-2016, 16:13
Post: #3
RE: Brak zabezpieczenia w prospekcie
Widzę jedno zagrożenie "hipotetyczne" , a mianowicie;

Założmy taką sytuację, że po zakupie mieszkania, odbiorze technicznym i zapłaceniu całej kowty za mieszaknie ale przed podpisaniem Umowy Przyrzeczonej developer ogłasza upadłość.

W tym wypadku nic nas nie chroni, wszystko trafi do ogólnej masy upadłościowej z której Nabywca będzie się zaspakajał w takim samym stopniu jak pozostali wierzyciele. Oczywiście pierwszeństwo bedą mieć jeszcze inne podmioty np organy podatkowe, zus , pracownicy, roszczenia stwierdzone wyrokami sądowymi etc. Co z tej masy zostanie do podziału trudno powiedzieć... Cała procedura trwa latami...
Chyba najlepsze rozwiązanie dla nas nabywców było by takie; umowa przyrzeczona = zaplata za mieszkanie (nie wczesniej)

Pozdrawiam

Ps: Jeśli chodzi o oszczedności życia, lepiej dmuchać na zimne....
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
27-07-2016, 11:04 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-07-2016 11:13 przez WojtekW.)
Post: #4
RE: Brak zabezpieczenia w prospekcie
(19-07-2016 16:13)jacus napisał(a):  Widzę jedno zagrożenie "hipotetyczne" , a mianowicie;

Założmy taką sytuację, że po zakupie mieszkania, odbiorze technicznym i zapłaceniu całej kowty za mieszaknie ale przed podpisaniem Umowy Przyrzeczonej developer ogłasza upadłość.

W tym wypadku nic nas nie chroni, wszystko trafi do ogólnej masy upadłościowej z której Nabywca będzie się zaspakajał w takim samym stopniu jak pozostali wierzyciele. Oczywiście pierwszeństwo bedą mieć jeszcze inne podmioty np organy podatkowe, zus , pracownicy, roszczenia stwierdzone wyrokami sądowymi etc. Co z tej masy zostanie do podziału trudno powiedzieć... Cała procedura trwa latami...
Chyba najlepsze rozwiązanie dla nas nabywców było by takie; umowa przyrzeczona = zaplata za mieszkanie (nie wczesniej)

Pozdrawiam

Ps: Jeśli chodzi o oszczedności życia, lepiej dmuchać na zimne....

Cześć powyższe nie do końca jest zgodne ze stanem faktycznym.

Ustawa o ochronie praw nabywcy..

Art. 36.
W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z
2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.8)) w części trzeciej po art. 425 dodaje się
Tytuł I a w brzmieniu:
„Tytuł I a.
Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
Art. 4251
. Przepisy niniejszego tytułu stosuje się w razie ogłoszenia upadło-
ści dewelopera w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 wrze-
śnia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377), zwanej dalej
„ustawą o ochronie nabywcy”.
Art. 4252
. 1. W przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera środki zgromadzone
na mieszkaniowych rachunkach powierniczych, prawo
własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, na
której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie oraz dopłaty
wnoszone przez nabywców na podstawie art. 4254
ust. 1 pkt 2,
stanowią osobną masę upadłości, która służy zaspokojeniu w
pierwszej kolejności nabywców lokali mieszkalnych lub domów
jednorodzinnych, objętych tym przedsięwzięciem.
2. Środki, prawa oraz dopłaty, o których mowa w ust. 1,
związane z
realizacją poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich stanowią
odpowiednio osobne masy upadłości.
3. Mienie wchodzące w skład osobnych mas upadłości oznaczy sę-
dzia – komisarz.
Art. 4253
. Do zobowiązań niepieniężnych upadłego względem nabywców
lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych przepisu art. 91
ust. 2 nie stosuje się, z zastrzeżeniem art. 4254 ust. 5.
Art. 4254
. 1. Zgromadzenie nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych
(zgromadzenie nabywców) podejmuje uchwałę w
przedmiocie:
1) zaspokojenia się ze środków zgromadzonych na mieszkaniowych
rachunkach powierniczych, o których mowa w ustawie
o ochronie nabywcy, albo
2) kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez zarządcę,
gdy odebrano zarząd własny upadłemu, albo syndyka i wysokości
dopłat koniecznych do jego zakończenia albo
3) zawarcia układu, o którym mowa w art. 271 ust. 1.
2. Zgromadzenie nabywców może wyrazić zgodę na swobodny wybór
wykonawcy przez zarządcę albo syndyka, z jednoczesnym
określeniem istotnych warunków umowy. Przepisy art. 320–322
stosuje się odpowiednio.
3. Zwołanie zgromadzenia nabywców dla każdej osobnej masy upadłości
jest obowiązkowe.
4. Zgromadzenie nabywców podejmuje uchwałę, o której mowa w
ust. 1, w obecności co najmniej połowy nabywców mających

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 191, poz.
1484, z 2010 r. Nr 155, poz. 1037, Nr 230, poz. 1509 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 85, poz.
458, Nr 106, poz. 622, Nr 138, poz. 810, Nr 142, poz. 828, Nr 199, poz. 1175 i Nr 205, poz. 1210.
©Kancelaria Sejmu s. 14/21
2011-12-29
łącznie trzy czwarte ogólnej sumy wierzytelności przypadających
nabywcom uprawnionym do uczestniczenia w tym zgromadzeniu.
5. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub
uchylenia podjętej uchwały przez sędziego-komisarza, mienie
stanowiące osobną masę upadłości wchodzi do masy upadłości, a
zobowiązania niepieniężne upadłego przekształcają się w zobowiązania
pieniężne.
6. W pozostałym zakresie do zgromadzenia nabywców stosuje się
odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli.
Art. 4255
. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 4254
ust. 1 pkt 2, syndyk
przenosi na nabywców prawo własności lub prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia
przedsięwzięcia deweloperskiego, a kwoty pozostałe w osobnej
masie upadłości wchodzą do funduszów masy upadłości.”.

Pozdrawiam,
Wojtek

(18-07-2016 07:27)waldek napisał(a):  Witam,
nie znam się do końca na przepisach ale...
1. APM nie obowiązuje nowa ustawa, ponieważ formalnie rozpoczął swoją inwestycję przed terminem wejścia jej w życie.
2. Budynek jest wybudowany.
3. Na realizację inwestycji APM zaciągnął kredyt w banku - po podpisaniu umowy i wpłaceniu (zadatku, określonej umową kwoty) otrzymuje się z banku promesę informującą, iż z chwilą wpłacenia kwoty całkowitej dany lokal będzie zwolniony i odłączony od hipoteki całej inwestycji.
Nie widzę więc zagrożeń...
Pozdrawiam
W.K.

Ustawa ich obowiązuje, nie obowiązuje ich jedynie Art 4 Ustawy tj. zapewnienie Nabywcom środka ochrony w postaci Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego. Nie oszukujmy się ogłoszenie w gazecie pojawiło się dwa dni przed wejściem w życie wymogu ustawowego w postaci tego środka ochrony. Deweloper nie chciał być pod tym rygorem.

Jeśli kupowalibyśmy dziurę w ziemi to MRP jest niezbędne. W przypadku inwestycji która niedługo będzie mieć pozwolenie na użytkowanie (po którym deweloper nie musi już korzystać ze środka ochrony w postaci MRP), ryzyko jest na prawdę marginalne. Dodatkowo macie promesę z BZ WBK o bezobciążeniowym wyodrębnieniu lokalu w przypadku zapłaty zobowiązań wynikających z Umowy deweloperskiej. W praktyce jak zapłacicie 100 % ceny, i deweloper nie przewróci się w tzw. "międzyczasie" powinno być dobrze.

Jak się przewróci to moim zdaniem też będzie dobrze, ale po drodzę pojawi się dużo "wyzwań", które w ogólnym rozrachunku będą kosztować czas i nerwy.

Pozdrawiam,
Wojtek
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
08-03-2018, 11:20
Post: #5
RE: Brak zabezpieczenia w prospekcie
Wymiana szybki wyświetlacza iPhone full set szybka+wyświetlacz "OD RĘKI W 20 min"

Czas wymiany 20 min

Wymiana szybki iPhone 4/4S 150,00 zł
Wymiana szybki iPhone 5/5C/5S 210,00 zł
Wymiana szybki iPhone SE 250 zł
Wymiana szybki iPhone 6 300,00 zł
Wymiana szybki iPhone 6 Plus 350,00 zł
Wymiana szybki iPhone 6 S 350,00 zł
Wymiana szybki iPhone 6S Plus 450,00 zł
Wymiana szybki iPhone 7 600 zł
Wymiana szybki iPhone 7 Plus 700 zł

Tel 790 800 466
http://macintosz.pl

Białystok; Bydgoszcz; Gdańsk; Gorzów Wielkopolski; Katowice; Kielce; Kraków; Lublin; Łódź; Olsztyn; Opole; Poznań; Rzeszów; Szczecin; Toruń; Warszawa; Wrocław; Zielona Góra
Prawdomówność stanowi lecz taka, iż poprzez monstrualną wypłatę „dezetki” wtedy tylko 8 dodatkowo 8 Przymiot będą właśnie realnie niniejszymi iPhone'ami, na jakie ustali się połówkę twarzy. Mimo, iż przesądzają one wyłącznie ulepszoną odmianę 7-ki, umieją spośród nabrzmiałym uznaniem pragnąć do nagłówka niejakich spośród najostrzejszych smartfonów bieżącego roku.

Przeczenie będą one co dogmat srodze ciekawym wyczynem do początku gwoli konsumentów iPhone'a 7/7 Atut, oraz poniekąd suchszych o prokreację 6S/6S Atut, wszak przesądzają genialny zestaw gwoli bieżących co, nie poprawili udogodnień z niewielu formacji czy po plebejsku tęsknią olśniewającego iPhone'a w "przezornej" opłacie.

Najpospolitszy iPhone 8 korzysta współcześnie 3479 zł, a przyjmując mutację Przymiot potrzeba się numerować spośród wkładem 3979 zł. Potrzeba uznać, iż wartości też nie przynależą do niegodziwych. W homologicznej względnie ciemniejszej liczbie zamożna powyszukiwać conajmniej mało smartfonów spośród Robotem spośród ultrawąskimi oprawkami, jakie są ścisłą batalią gwoli iPhone'a X.

[url=http://macintosz.pl]Serwis iPhone Warszawa[/url] zapraszamy
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


[-]
Powiadom znajomych i przyjaciół (Pokaż Wszystkie)
Facebook Twitter

[-]
Szybka odpowiedź
Wiadomość
Wpisz tutaj swoją odpowiedź.


Potwierdzenie kodem
Przepisz tekst z obrazka po lewej do poniższego pola tekstowego. Taki proces jest niezbędny, by zapobiec wysyłaniu wiadomości przez automaty.Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości


Powered by MyBulletinBoard
Spolszczenie by Polski Support MyBB
Kopiowanie tresci forum bez zgody administracji zabronione!
Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez użytkowników.

Serwisy partnerskie: Warszawa.cz - inwestycje mieszkaniowe